Realizácie prác, referencie

Čistenie kanalizačných potrubí vykonávame rýchlootáčkovým zariadením s delenými špirálami, pre účinnú, rýchlu prácu, napr. omieľanie reťaze alebo frézovanie. Zariadenie je použiteľné aj v ťažkých podmienkach, napríklad pri potrubí prerastenom koreňmi a v prípade inkrustácie. Delené špirály sú podľa potreby spojiteľné až do pracovnej dĺžky 70 m.

Čistenie kanalizačných potrubí v zemi vykonávame výkonnou motorovou tlakovou čističkou s pracovným tlakom 205 barov, ktorý zaručí rýchle a účinné vyčistenie potrubí.

Táto čistička pretlačí potrubím vysoko pružnú a ľahkú hadicu, ktorá prestrieka kalové, mydlové, tukové a sedimentové upchávky. Pri spätnom ťahaní hadice tlakovo vyčistí potrubie, vypláchne nečistoty a vráti odpadovému potrubiu jeho plnú voľnú prietokovú kapacitu - úplne bez použitia škodlivých chemikálií.