Obmedzenie vstupu do budovy SBD

dátum: 30.9.2020

Z dôvodu zníženia rizika prenosu vírusového ochorenia je od 28.9.2020 obmedzený vstup do kancelárskych priestorov SBD. Pre kontaktovanie zamestnanca v prízemí zaklopte na dvere a riaďte sa pokynmi zamestnanca. Pre kontaktovanie zamestnanca na poschodí zazvoňte na videovrátnik na poschodí. Nevyhnutnosť vstupu do kanc. priestorov posúdi zamestnanec.

Pri vstupe do budovy prosíme o dodržiavanie nariadených opatrení (ochrané rúško, použitie dezinfekcie rúk, odstup od ostatných osôb cca 2 m) a rešpektovanie opatrení zavedených v budove SBD.

Uvítame, ak budete svoje požiadavky riešIť prednostne e-mailom, telefonicky alebo písomnou korešpondenciou. V prípade záujmu o elektronické doručovanie dokumentov od SBD si dohodu o elektronickom doručovaní vyžiadajte v podateľni (tel. č. 042/465 09 15, e-mail: podatelna@sbdpuchov.sk.).

Vykonanie údržbárskych prác v bytoch a spoločných priestoroch domu je možné objednať na tel. č. 0903 223 952, 042/465 09 13 (p. Kosmeľ), e-mail: udrzba@sbdpuchov.sk.

Opatrenia UVZ SR nájdete v záložke INFORMÁCIE COVID-19.