Vybavovanie požiadaviek na SBD

dátum: 23.5.2020

Z dôvodu minimalizovania možností prenosu vírusového ochorenia je naďalej obmedzený vstup do kancelárskych priestorov. Pre kontaktovanie zamestnanca v budove SBD zazvoňte na videovrátnik na 1. poschodí. Nevyhnutnosť vstupu do kanc. priestorov posúdi zamestnanec.

Uvítame riešenie požiadaviek prednostne e-mailom, telefonicky alebo písomnou korešpondenciou. V prípade záujmu o elektronické doručovanie dokumentov od SBD si dohodu o elektronickom doručovaní vyžiadajte v podateľni (tel. č. 042 465 09 15, e-mail: podatelna@sbdpuchov.sk.).

Pri vstupe do budovy prosíme o dodržiavanie nariadených opatrení (ochranné rúčko, použitie dezinfekcie rúk, odstup od ostatných osôb 2 m) a rešpektovanie opatrení zavedených v budove.

Vykonanie údržbárskych prác v bytoch a spoločných priestoroch domu je opäť možné objednať v kancelárii č. 2 na prízemí, alebo na tel. č. 0903 223 952, 042 465 09 13 (p. Kosmeľ), e-mail: udrzba@sbdpuchov.sk

Zvolanie schôdze vlastníkov a písomné hlasovanie je možné vykonať za podmienky dodržania nariadených protivírusových opatrení (niektoré opatrenia nájdete aj v záložke INFORMÁCIE COVID-19).