Elektronické doručovanie dokumentov

dátum: 29.4.2020

SBD ponúka možnosť elektronického doručovania dokumentov na dohodnutú e-mailovú adresu. Dohodu o elektronickom doručovaní dokumentov si môžete vyžiadať na podatelna@sbdpuchov.sk., alebo na tel. č. 0902 331 367.