Legislatíva

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

182/1993
151/1995
158/1998
173/1999
367/2004
469/2005
268/2007
595/2009
70/2010
205/2014
246/2015 Z.z.
125/2016 Z.z.
177/2018 Z.z.
283/2018 Z.z.

Vyhlášky

630/2005 Vyhláška ÚRSO v znení 358/2009 Z. z. (zrušená vyhláškou 240/2016 Z. z.)
240/2016 Z. z. Vyhláška MH SR (teplota TUV, rozúčtovanie nákladov na teplo)

Zákony

555/2005 Zákon o energetickej hospodárnosti budov (v znení zák. 277/2015 Z. z.)
321/2014 Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov