Kontakty


Zobraziť väčšiu mapu

Stavebné bytové družstvo
Námestie slobody 560
020 01 Púchov

IČO: 36016641
IČ DPH: SK2020109465

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín
oddiel: Dr, vložka č. 150/R

Telefónne čísla, e-maily


Tel. ústredňa: 042/463 21 47
Fax: 042/463 12 15

Havarijná služba


Pohotovosť v soboty, nedele a sviatky od 7,00 - 19,00 hod. (pre domy, ktoré majú pohotovosť predplatenú)
Tel. číslo: 0903 132 556

Nahlasovanie porúch káblovej televízie Združenia majiteľov TKR Púchov, s.r.o.


Púchov - tel. číslo: 042/463 28 52

Ochrana osobných údajov


Tel. číslo: 042/463 21 47
E-mail: osobne.udaje@sbdpuchov.sk

Funkcia Meno Tel. číslo Mobilné tel. číslo
riaditeľ Pavol Hlušek 042/465 09 19 0903 951 280
vedúca ref. ekonomiky a fin. Elena Ozimá 042/465 09 11 0904 022 954
fakt. od dodávateľov, poistné udalosti Ing. Anton Martinko 042/465 09 11  
fakturácia od SBD, odpočty vodomer. Ing. Ľubomíra Kluchová 042/465 09 11 (042/465 09 13)
evidencia platieb, prevody bytov Zuzana Rosinová 042/465 09 15 0902 331 367
mzdy, personalistika, podateľňa Jana Geregová 042/465 09 15  
energetika, stavebná činnosť Jaroslav Svitek 042/465 09 12 0903 492 131
údržba, sklad Rudolf Kosmeľ 042/465 09 13 0903 223 952
servis výťahov Ján Melota 042/465 09 10 0903 132 515